Ποιοι Ειμαστε

Ποιοί Είμαστε

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η ικανότητα μας να μετατρέπουμε κάθε customer contact των πελατών μας σε ευκαιρία πώλησης, δημιουργώντας, παράλληλα, το κατάλληλο in-store και online περιβάλλον, μέσα από το οποίο τα brands και οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται θα πετύχουν τους στόχους τους.

Το ιδανικό audio περιβάλλον επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και ανάπτυξη της κατάλληλης audio πλατφόρμας επικοινωνίας – In-store Radio – με μουσική που να ταιριάζει με το look and feel του brand, καθώς και με τον προγραμματισμό στοχευμένων θεματικών ανακοινώσεων. Ο σχεδιασμός της  κατάλληλης audio πλατφόρμας επικοινωνίας, τόσο ως προς την μουσική επένδυση του χώρου, αλλά και ως προς την εμπορική αξιοποίηση του μέσου, είναι κάτι που μας ξεχωρίζει τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ μέσα από την εξειδίκευσή μας έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων brands και επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Η αποτελεσματικότητα, καθώς και η εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων με πολυετή πείρα πάνω στην δημιουργία περιεχόμενου για digital signage, αλλά και θεματικού business TV, είναι από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Ο σχεδιασμός και δημιουργία του σωστού περιεχομένου, στον κατάλληλο χώρο και χρόνο, είναι αυτό που μας ξεχωρίζει, ενώ παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες μας.

Οι υπηρεσίες μας, σε θέματα σχεδιασμού στρατηγικής in-store και online επικοινωνίας, όπως ο συνδυασμός της κατάλληλης μουσικής ταυτότητας, με τα κατάλληλα visual media και το στοχευμένο περιεχόμενο, προσφέρει στους καταναλωτές μία μοναδική αγοραστική εμπειρία. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης audio & visual δικτύων, σε μεγάλη κλίμακα πανελλαδικά και στο εξωτερικό, τότε προσφέρουμε στους πελάτες μας μία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης In-store πλατφόρμας επικοινωνίας, μέχρι τη διαχείριση και δημιουργία του κατάλληλου audio & visual περιεχομένου.

Η audiovisual εμπειρία που προσφέρουμε στον καταναλωτή, αξιοποιώντας offline και online μέσα, αποτελεί τη βασική μας φιλοσοφία. Αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέσο χρόνο παραμονής, την απόφαση αγοράς, καθώς και τη στρατηγική επικοινωνία των πελατών μας με τους καταναλωτές τους. Make each and every customer a contact count is our main goal.

Στην ΜadinMedia διαθέτουμε μια ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στην digital in-store επικοινωνία. Ο συνδυασμός hardware, software και content expertise που διαθέτουμε, καθώς και η ικανότητα της σύνθεσης των διαφορετικών αυτών παραγόντων, είναι αυτά που εξασφαλίζουν το επιτυχημένο αποτέλεσμα, καθώς και την επίτευξη των στόχων που μας θέτουν οι πελάτες μας.