ΕΛΠΕ

Category

Music

About This Project

Τα ΕΛΠΕ μας ζήτησαν την δημιουργία μιας Online λύσης για την μουσική επένδυση στα πρατήρια σήμερα λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός πρατηρίων με την λύση που έχουμε προσφέρει με επιτυχία και υπάρχει δυνατότητα μιας ενιαίας μουσικής ταυτότητας καθώς και διαφημιστικών ηχητικών μηνυμάτων μέσα στα πρατήρια.